COVID-19

TRYGG CAMPING

BRANSJENORM FOR HÅNDTERING AV SMITTEVERNTILTAK VED NORSKE CAMPINGPLASSER

VED Å IVERKSETTE ØKTE TILTAK FOR SMITTEVERN, SKAL CAMPINGPLASSER I NORGE KUNNE HOLDE ÅPENT OG TA IMOT GJESTER OG ANSATTE.

SMITTEVERNTILTAK FOR CAMPINGPLASSER

  • Hyppig renhold av servicebygg, sanitæravdeling og lignende.
  • Hvis hyppig renhold ikke er mulig, må virksomheten vurdere andre tiltak som redusert bruk, eller stenging av servicebygg og sanitæravdeling.
  • Redusere kontaktflater på cafe/ servering.
  • God hygiene gjennom hyppig vask av utstyr og bordflater på cafe.
  • Legge til rette for tilstrekkelig avstand mellom gjester og ansatte, færre bord, organisering av kø i kiosken/cafeen, ved innsjekk/ utsjekk .etc.
  • Sørg for tilstrekkelig avstand mellom gjesteenheter.
  • Regelmessig renhold av lekeplassutstyr og aktivitetsutstyr til utleie.
  • Obligatorisk vask av hyttene mellom gjester.
  • Organisere ansatte i faste crew så langt det lar seg gjøre. Sørge for gode, skriftlige rutiner og god opplæring av alle ansatte
  • Oppslag rettet mot gjester hvor de oppfordres til håndvask og at de må holde avstand til hverandre.

Bransjenormen er utviklet av NHO Reiselivs advokater og tar utgangspunkt i de bærende pilarene for smittervern som Helsedirektoratet har basert sine veiledere på.